Licentie
Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Dit betekent dat het anderen toegestaan is om ons werk te bewerken, te verspreiden en verder door te ontwikkelen. Men dient ons daarbij te vermelden als bron en tevens dient men nieuwe creaties onder dezelfde CC licentie condities te publiceren. Klik hier voor meer informatie over deze licentie.
Voor de inhoud van deze website is uitvoerig gebruik gemaakt van bestaand materiaal, aangepast aan onze doelgroep.
De volgende bronnen zijn daarbij gebruikt:

De “Raspberry Pi Foundation”
raspberrypi.org / CC BY-SA

“Scratch”
“Scratch is developed by the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab.”
scratch.mit.edu

“Minecraft Pi”
minecraft.net/en-us/edition/pi

“Sonic Pi”
sonic-pi.net

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal onrechtmatig wordt gebruikt, die de inhoud van onze website wil gebruiken onder andere voorwaarden dan die van de toepasselijke Creative Commons-licentie of die van mening is dat het gebruik van de in acht genomen licentie onrechtmatig is, verzoeken wij om contact met ons op te nemen via:
info@cybersoek.nl


Disclaimer

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.
In de tekst op deze website komen namen voor van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerksymbool, omdat ze slecht fungeren als aanduiding van de besproken producten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder.