Programmeerlessen
voor groep 8

Bekijk de video

Zullen kinderen in de nabije toekomst op de basisschool naast rekenen, taal en gymnastiek ook les krijgen in programmeren? Het lijkt een logische ontwikkeling. Het kabinet heeft als doel gesteld techniek als vast onderdeel aan te bieden in het basisonderwijs in 2020, en voormalig eurocommissaris Neelie Kroes tekende in mei 2015 een Codepact waarmee ze programmeren zo snel mogelijk vast onderdeel wil maken van het vakkenpakket in het basis- en voortgezet onderwijs.